Notice: wp_enqueue_script hatalı çağırıldı. Betikler ve stiller wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, ya da login_enqueue_scripts kancalarından önce kayıt edilmemeli ya da sıraya alınmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen WordPress hata ayıklama adresine bakın. (Bu mesaj 3.3.0 sürümünde eklendi.) in /home/belgesel/public_html/wp-includes/functions.php on line 4152
Aralık 2015 – Belgesel Yayıncılık

Hayat bir fetihdir

Fetih, hayatla iç içe. Fetihsiz hayat yok gibi. Ev yapılan toprak fetihdir. Orada sayısız hayatdan eser kalmaz. Yürüyüş bir fetihtir. Basılan yerde nice canlı, hayata veda eder.
     Tarla sürerken, tırpan sallarken, su içerken, lokmaları çiğnerken, mide hazmederken, bağırsaklardan geçiş olurken, bir makama yerleşirken, bir yere tâyin olurken; bitkiler hayatlarını sağlamak, hayvanlar hayatlarını sürdürmek için, hep fetih hareketi içindeler.
     Her doğuş batıştan sonradır. Her hayat, sona eren bir hayatın temelleri üstünde yükselir. Hattâ her saâdet, başkasının üzüntüsü üstünde kurulur. Kızın evlenmesi, ana baba için hüzün değil mi? Bâzan işe alınış, başkasının çıkarılması sonucu olmuyor mu?
     Tiyatro’da her oyun için ayrı bir sahne kurulmaz. Aynı sahnede sayısız oyunlar oynanır. Dünya da bir sahnedir. Elbette birçok oyuncuları ağırlayacak. Bütün mes’ele oyunu tüm kuralları içinde kalarak sıramızı savmak.
     Mahkeme Kadı’ya mülk olmadığı gibi, hiçbir şey bâki değildir. Kimi, bulunduğu yerde           -lâyık olduğu müddetçe-  tabiî süresince kalır; kimi de, hakkını ifa edemediği mevkiden bir vesîle ile uzaklaştırılır.
     Her olayın bir görünen, bir de görünmez yüzü vardır. Görünen yüzü aynanın kara yüzü gibi çirkin olabilir. Görünmez yüzü ise aynanın parlak yüzü gibidir. Aynanın renkli yüzü olmadan renksiz tarafı yâni ayna olmaz.
     Olaylar da böyledir. Nice felâketlerden mutluluk doğduğunu çok görmüşüzdür. Aynı toprak parçası üstünde nice medeniyetler doğup battı. Nice insanlar doğup öldü. Nice yıkıntılar üstünde büyük yapılar dikildi.
     Velhasıl  “Dünya’da her şeyin kendine özgü bir güzelliği vardır. Fakat her göz bunu göremez.” (Çin Atasözü, Bütün Dünya, Haziran 2000, s.46)
     Eğer böyle olmasaydı faaliyet kurur, hareket durur, hayat sönerdi. Kıyamet gelmeden; sessiz bir kıyamet, dünyanın başında kopmuş olurdu.
     Evet, hayat fetihler silsilesinden ibaret. Her nefes alış, nefes verişten sonradır. Veriş olmasa, alış olmayacak. Alış olmayınca hayat dumura uğrayacaktı.
     Yumurta tavuk hikâyesi gibi; hayattan ölüm, ölümden hayat doğuyor. Hayat olmasa ölüm; ölüm olmasa hayat olmayacak. Demek ki her ikisi de gerekli. Artı eksi kutuplar gibi.
     Her bitki neslini çoğaltmak ister. Ve ister ki, yeryüzü sırf kendisiyle kaplansın. Başka bitkilere yer kalmasın. Fakat ilâhî adalet onun bu sınırsız artış ve her yeri kaplamak arzusuna sed çeker. Varlığına ne tamamen son verir ne de bütün dünyayı sarmasına imkân tanır. Mevcudiyetini diğer bitkilerle dengeler.
     Keza her hayvan da çoğalmak ister, öyle ki hep kendisi olsun arzu eder. Başkasına hayat hakkı kalmasın der. İlâhî kader ona da bir hat çizer. O hayvanı ne yokluğa iter, ne de sırf onun varlığına olanak tanır. Ona musallat / cebelleş ettiği diğer hayvanlarla sayılarını dengede tutar.
     Zira dünyada her bitkiye, her hayvana ihtiyaç var. Ne sadece bir çeşit bitki ne de sadece bir cins hayvan; aksine her çeşit bitki, her cins hayvanla bu dünya şenlenir ancak.
     İnsana gelince bu fıtrî fetih arzusu her insan ve her millette de var. Her millet dünyaya hâkim olmayı diler. Bunu da bağlandığı ideolojiyi yaymak, hâkim kılmak için gerçekleştirmek ister.
407
     Her milletteki bu hedefler; milletleri daha doğrusu sâhip oldukları devletleri karşı karşıya getirir. Bütün mes’ele bu hedeflere yürürken; bu yüzden karşı karşıya geldiklerinde veya netice aldıklarında yâni fetih müyesser olup da gerçekleşince, karşı devlet vatandaşlarına nasıl muamele edecekleridir. Evrensel hukuka ne kadar bağlı kalacaklarıdır.
     İnsan mükerrem bir varlıktır. Hakikati arar. Böylesi bireylerden oluşan devlet de büyümek, gelişmek ve ilerlemek ihtiyacındadır. Şüphesiz diğer uluslar da aynı şekilde harekete kendilerini  -imkânları nispetinde-  mecbur hissederler.
     Bu, var oluşlarının en tabiî neticesidir. Fakat artık bu yayılmacılık, asrımızda ekonomik ve mânevî alanlara kaymıştır. Nitekim Batı’nın madde-mânâ plânında yaptığı misyonerlik faaliyetleri, modern fethin akıncı kollarıdır. Tabiatiyle her millet az çok böyle bir çabanın içindedir.
     Gelelim sadede / asıl konuya. Fâtih’in fethine.
     İstanbul bir gelin gibiydi. Gelin ise ortak kabul etmez. Ancak birine yâr, öbürüne bâr / yük olacaktı.
     Fâtih Sultan Mehmed’e yâr oldu.
     Çünkü bundan böyle, cihânın Fâtih gibi cihangîr bir hükümdara; Fâtih’in de dünyayı oradan idare edebileceği, İstanbul gibi  “Dünya Cenneti”  bir şehre ihtiyacı vardı.

Terör belasından ne zaman kurtulacağız?

Dün Ankara’da Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısı yaşandı. Ankara’da düzenlenecek barış mitingi için bölgeye gidenlerin toplandığı yerde iki ayrı patlama meydana geldi. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada düzenlenen hain terör saldırısı sonucu 95 kişinin hayatını kaybetti, 48 kişinin ağır olmak üzere 246 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olayın haberini Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ne katılmak üzere gittiğim Safranbolu’da aldım. Karabük Safranbolu 16. Uluslararası Safran Belgesel Filim Festivali, Ankara’da 95 kişinin öldüğü terör saldırısının hüznü ile sona erdirildi. Festivale dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen belgeselciler ve akademisyenlerin katıldığı oturumda ana yurdumuz Türkistan coğrafyası belgesel sunumuzu yaptık. Safranbolu’ya Belgeselcilik Yüksek Okulu açılması önerim büyük ilgi gördü. Türk dünyasından gelen belgeselcilerle ortak projeler ve işbirliği yapma kararı aldık. Piri Reisten Katip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünya’ya bakışı sergisi ile Dünya’ya kültür yolculuğu yaptık. Safranbolu’nun çeşitli bölgelerinde Devri Alem programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Bu güzel programın devam ettiği sırada altığımız kötü haber bizleri derinden sarstı. Program da yarıda kesilerek iptal edildi. Ben Safranbolu Belediyesi’ne misafir perverliğinden dolayı teşekkür ederken, Ankara’daki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
BİR KAÇ GÜN ÖNCE BOMBANIN PATLADIĞI ALANDAYDIK
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bizde Ankara’ya gitmiştik. Irak Türkmeneli Kültür Günleri nedeniyle aldığım bir davet üzerine Ankara’ya gitmiş, birçok yönetici ve kurum müdürü ile görüşerek belgesel çekimi yapmıştık. Ankara’ya giderken ve geri dönüşümüzde bombanın patladığı alandan geçmiştik. Bu olayın sadece birkaç gün öncesinde orada olmam nedeniyle haberi alır almaz gözümün önünde o yer geldi. Tarihi Ankara Garı’ndan her gün yüzlerce kişi yolculuk yapıyor. Patlamanın olduğu yer normal zamanlarda da oldukça yoğun kalabalığın olduğu bir yer. Burada düzenlenen mitinge Kocaeli’den 9 otobüs kaldırılmıştı. O otobüste yer alan iki kişi de hayatını kaybetti.
TÜRKİYE’DE TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLİYOR
Safranbolu’da düzenlenen bu program gibi başta Gebze bölgesinde olmak üzere, birçok siyasi, kültürel, spor aktiviteleri de yaşanan bu olay nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Yaklaşık 40 yıldır gazetecilik ve belgesel programcılığı yapan bir gazeteci olarak terör ile ilgili bu köşeden daha önce sayısız makale kaleme aldım. Bu makalelerde terörün gerçek yüzünü, Türkiye’ye oynanan oyunları ve ülkemizde yaşanan ateş çemberini düşüncelerim ve yaptığım araştırmalar ölçüsünde sizlerle paylaştım.
NELER YAZDIK?
Daha önce terörle ilgili kaleme aldığım yazıların bir kaçının linklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. En son kaleme aldığım Terör sona erecek mi? başlıklı yazıyı; http://www.gebzegazetesi.com/teror-sona-erecek-mi-makale,1170.html adresindeki linkten, Ateş çemberindeki Türkiye başlıklı yazıyı; http://www.belgeselyayincilik.com/ismail-kahraman/makale-arsivi/makaleler/ates-cemberindeki-turkiye adresindeki linkten okuyabilirsiniz. Diğer makaleleri ise www.belgeselyayincilik.com adresindeki Makale Arşivi bölümünden ulaşabilirsiniz.
HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ
Evet, daha önce kaleme aldığımız yazıların linklerini sizlerle paylaştım. 80’li yıllarda sağ-sol tartışmalarıyla başlayan süreç ülkemizde derin izler açılmasına neden olmuştu. Bugün ise bazı güçler ve provokatörler aynı sistem ile bu sefer Türkiye’de bir TÜRK – KÜRT çatışması başlatarak ülkemizi iç savaşın içerisine sokmaya çalışıyor.
Son günlerde ülkemizin hemen hemen her yerinde yaşanan olaylarda görüyoruz ki, ülkemizde Suriye gibi, Irak gibi, Mısır gibi çatışma ortamı yaratılmak isteniyor.
Yetkililer yaşanan terör olayları ile ilgili çalışmalarını yaparken, ben bir kez de bu köşeden sesimizin ulaştığı herkese seslenmek istiyorum. Yakmak, yıkmak çözüm değil. Önemli olan yapıcı olmak. Bu sağduyu ve duyarlılık çerçevesinde sorunlara yaklaşmalı bu konunun çözümü noktasındaki görüşlerimizi yetkili mercilere iletmeliyiz. Lütfen bizleri iç savaşın eşiğine getirmek isteyen güçlere izin vermeyelim. İnanıyorum ki, terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak.
Ülkemiz bu olayın ardından görünüyor ki çok büyük tehdit altındadır. Burada bize düşen çok dikkatli olmak ve olayları iyi analiz etmek. Buradan tüm kurumların yetkili ve etkili yöneticilerine, siyasetçilere ve siyasi partilerin genel başkanlarına seslenmek istiyorum. Bu ülke hepimizin. Ülke giderse hepimiz gideriz. Bu nedenle siyasi kaygılar, düşünceler ve her şey bir kenara bırakılarak terör olaylarıyla ilgili çok büyük yaptırım ve çalışmalar hayata geçirilmeli. Artık kaybedecek vakit yok.

Erdoğan ve Davutoğlu’nun Gebze ilgisi

Kuruluş günlerine geri dönmeye çalışan ve 1 Kasım’da yapılacak olan seçimlerde anlamlı bir mesaj vermeye çalışarak sloganını ‘İlk günkü aşkla’ şeklinde belirleyen AK Parti’nin Kocaeli teşkilatları önümüzdeki hafta Gebze’de düzenlenecek mitinge kenetlenmiş durumda. Kocaeli’de oluşturulan bir komisyon miting için hummalı bir çalışma başlattı. Mitinge olacak katılım, Gebze’de o gün alınacak trafik önlemleri, afişler, sahne, ses sistemi… AK Parti Kocaeli Teşkilatları miting için her şeyin hazırlığını yaparken, yaklaşık 40 yıldır gazetecilik ve belgesel programcılığı yapan birisi olarak AK Parti’nin kuruluşundan bugüne Gebze’de düzenlediği miting ve geniş çaplı yaptığım araştırmaları tarihe not düşmen adına bugün sizlerle paylaşmak istedim.
14 Ağustos 2001 yılında kurularak esen rüzgârla kuruluşundan 1 yıl sonra 3 Kasım 2002 yılında tek başına iktidara gelen AK Parti’nin temelleri Gebze Eskihisar’da bulunan Atabay Otel’de atılmıştı. Şuanda aktif görevde olan ve olmayan birçok önemli isim dönemin genel başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Eskihisar’da uzun bir toplantı yaparak AK Parti’yi kurma kararı almışlardı. Gebze’nin AK Parti’nin kuruluş tarihinde büyük önemi vardır.
Partinin kurulmasının ardından çalışmalara başlayan AK Parti kurmayları ilk mitingi de yine Gebze’de düzenleme kararı almış, dönemin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda iddialı ve coşkulu bir konuşma yapmıştı. 11 Ekim Cuma günü Saat: 16.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Gebze Belediyesi önündeki büyük sahnede Gebzelilere seslenen Sayın Recep Tayyip Erdoğan aynı meydanda daha önce Gebze’ye il sözü veren genel başkanları eleştirerek, “Ben il yapmayacağım. Ama yerinden yönetim sözü veriyorum” demişti.
AK Parti’nin bu sözlerle başlayan Gebze ilgisi, daha sonra dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Gebze’ye gelmesi ile devam etti. Bazen miting için, bazen toplu açılış için, bazen de bakanları ile birlikte Gebze’ye ziyarete gelen Erdoğan yaklaşık 10 kere Gebze’ye çeşitli nedenlerle gelmiş bulundu.
GEBZE BÖLGESİ DAVUTOĞLU’NDAN İL MÜJDESİ BEKLİYOR
Parti liderleri ve devlet adamlarının bir bölgeye gelmesi çok önemli. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Gebze mitingini önemsiyorum. Gebze bölgesi sadece Kocaeli’nin bir ilçesi değil, sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜSSİDE, TSE gibi önemli kurumları içerisinde barındıran Darıca, Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçeleri her bakımdan çok önemli. AK Parti’nin bu ilçelere seçilme şansı yüksek yerden sıralama vermemesi büyük bir eksiklik. Bu eksikliğin AK Parti Genel Merkezi farkına varmış olacak ki Sayın Davutoğlu Gebze’ye getiriyorlar. Sayın Davutoğlu’nun Gebze’de yapacağı konuşmalar ve vereceği müjdeler çok önemli.
Sayın Cumhurbaşkanı Gebze’ye il sözü vermedi ama bana göre Gebze’nin dört ilçeye bölünmesi en az il olmak kadar önemliydi. Gebze, geleceğin ili olma alt yapısı dört ilçeye bölünerek oluşmuş oldu. Ben tüm kurum ve kuruluşları buradan tarihi bir göreve davet etmek istiyorum. Resmi ve özel her kurum Gebze bölgesi ile ilgili ciddi bir rapor hazırlayarak Başbakan’a sunmalı ve Başbakan Sayın Davutoğlu’ndan Gebze’nin il olma müjdesini almalıdır. İl olmak için her türlü altyapı ve imkâna sahip bölgemiz ancak il olarak tüm sorunlarını çözebilir. Gebze’nin il olması için ciddi bir seferberlik kampanyası başlatılmasına ihtiyaç var. Başbakan’ın Gebze’ye gelecek olması da bunun miladı ve başlangıcı olabilir. Şimdi sizleri AK Parti’li yıllarda Gebze bölgesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gebze konuşmaları araştırmamla baş başa bırakıyorum.
ERDOĞAN’IN GEBZE VE KOCAELİ’DE YAPTIĞI KONUŞMALARIN ÖZETİ
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gebze mitingi için hazırlıklar sürerken, sizleri tarihi geçmişe bir yolculuğa çıkartmak, bugün ki Cumhurbaşkanı geçmişin AK Parti lideri ve Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Gebze’ye yaptığı 5 gezide konuşma özetlerini tarihleri ile toparlayarak geçmişe ışık tutmak istedim. Sayın Erdoğan’ın Gebze mitingi ve Gebze ziyaretlerinde neler konuşmuştu? Birlikte okuyalım.
ERDOĞAN KOCAELİ KONGRESİ’NDE
Son 3 gündür Başbakan Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelişi ile ilgili yazılar yazıyorum. Bugün de Başbakan Erdoğan’ın Gebze ile ilgili verdiği söz ve daha önce bu köşede yayımlanan bazı makalelerden alıntıları sizle paylaşacağım. Başbakan Erdoğan başbakan olduktan sonra Gebze’ye 5 kez geldi. Gebze’ye geldiğinde Gebze’ye yerinde yönetim sözü vermişti.
Bugün Başbakan’ın daha once Gebze ile ilgili yaptığı açıklamalar Gebze gezisi ile ilgili yazdığım yazıların bir bölümünü sizlerle paylaşmadan Başbakan’ın Kocaeli gezisi ile ilgili bilgi vermek istiyorum.
AK Parti, uzun süredir devam eden Kongre hazırlıkları tamamlandı ve bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İsmet Paşa Stadı’nda gerçekleştirilecek kongreye ve toplu açılış törenine odaklandı.
DÜNDEN BUGÜNE ERDOĞAN’IN GEBZE GEZİLERİ
Başbakan Erdoğan Kocaeli gezisini gazeteci ve belgeselci olarak yakından takip edeceğim. İsterseniz zamanı durduralım bugün de başbakan Erdoğan Gebze’de yaptığı gezilerle ilgili daha once kaleme aldığım yazıların bir bölümünü birlikte okuyalım.
Başbakan; 500 bin Gebzeliye verdiği sözü tutacak mı ?  (10 Eylül 2004)
AK Parti lideri ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gebze’ye ilgisi devam ediyor. Parti kurma hazırlığına Gebze -Eskihisar Otel Atabay´da başlamış, 3 Kasım Genel seçimlerinden hemen önce 10 Ekim 2002 tarihinde on binlerce Gebzeliye yerinden yönetim sözü vermişti. Sayın Erdoğan Başbakan olduktan 11 ay sonra 12 Eylül 2003 tarihinde Gebze’ye gelerek birçok törene katılarak verdiği hizmet sözünü tekrarladı.
Başbakan Sayın Erdoğan yine bir Eylül ayında, yani bugün 10 Eylül 2004 tarihinde tekrar Gebze’ye geliyor. Bugün uzun bir süre Gebze´de kalacak ve Gebze ile ilgili açıklamalar yapacak. Başbakan Erdoğan´ın bugün vereceği sözleri dikkatle takip ederek zamana  karşı noterlik yaparak  tarihe not  düşeceğim. Ancak Gebze´de bir yıl içinde çok şeyler değişti. Gebze´ye verilen  yerinden  yönetim sözü tutulmadı ve 500 bin  Gebze artık  İzmit’in  mahallesi oldu, Gebze´de   devletin temel görevi olan Sağlık, Eğitim ve  Emniyet  hizmetleri  perişan. AK partiye seçimlerde   %50 oy vererek büyük destek olup hizmet bekleyen Gebze halkının umudu tükenmeye başladı. Hayal kırıklığına uğruyor Gebze halkı, verdiği vergilerin başka illere siyasi yatırım olarak gitmesine isyan ediyor.  Gebze´nin 1000 dersliğe, yüzlerce öğretem ve polise ihtiyacı var. Hastanemiz gecekondudan bozma yerde yapılıyor. Başbakan´a Gebze ile ilgili yanlış bilgiler veriliyor.
Şimdi isterseniz gelin tarihe doğu yolculuğa çıkıp Başbakan Sayın Erdoğan´ın 13 Eylül 2003 günü Gebze  gezisinden sonra  bu köşede yazdığım  yazının   bir  bölümünü birlikte okuyalım.
…” Sayın Erdoğan’nın Gebze´deki törenlerini takip ediyorum. Gebze´nin sembolü Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan Cuma namazında, basın cami içine alınmadı, namaz sonrası Erdoğan bir çok Gebzeli ile el sıkışarak Gebze Merkez Hastanesinin açılış törenlerine katıldı, Mehter marşı ile tören alanına gelen Erdoğan Türkiye´nin genel sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verirken, Gebze mitinginde verdiği hizmet sözlerini unutmadığını söyledi.
Kroman çelik tarafından yapılacak okulun temel atma töreni için Anadolu lisesinin bulunduğu yere gelen Erdoğan´ı büyük bir kalabalık karşıladı. Gebze Ticaret odasına geçen Erdoğan´ın GTO´da konuşma yapmaması dikkat çekti. Gebze Organize Sanayi bölgesindeki Fabrika yangını Başbakan´ın GOSB programını iptal etmesine neden oldu. TÜBİTAK´a geçen Başbakana bilgiler verildi. Başbakan Erdoğan  Gebze´de büyük ilgi ve sevgi gördü.
Sayın Erdoğan´ın Gebze çıkartmasını takip ederken 11 ay önceki miting ve Türkiye’nin genel durumu hatırıma geldi. Sayın Erdoğan´ı bugünlere getiren en önemli özellik yılmadan ve yorulmadan çalışıp  güç odaklarına taviz vermemesidir. Miting alanında AK Parti ve Sayın Erdoğan´a  karşı  geçmiş de açıkça tavır alanların  bugün AK Parti’li gözükmesi Türk siyaseti açısından büyük talihsizliktir. Bu tür çıkarcılara AK Parti ve Erdoğan’ın pirim vermemesi sevindiricidir. Milletvekili ve AK Parti teşkilatları partiyi çıkarına alet edenleri takip edip önlemelidir. Genel merkezin bu noktada çok ciddi çalışmalar yapması siyasete kalite getirecektir. “ (13 Eylül  2003)

Başbakan Davutoğlu Gebze milletvekili mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurduktan sonraki ilk mitingi Gebze’de gerçekleşmiş. Gebze mitingine on binlerce kişi katılmıştı. Daha sonra birkaç kez Gebze bölgesine geldi. Son yıllarda Gebze’yi biraz ihmal etse de Sayın Erdoğan’ın siyasi hayatında GEBZE’nin önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. AK Parti’nin de ilk kuruluş toplantıları Gebze’de yapılmıştı. Bu bakımdan AK Parti’nin tarihinde Gebze farklı. Ancak son milletvekili aday tespitinde Gebze bölgesinin göz ardı edilmesi hem parti içerisinden hem de parti dışarından büyük tepkilere neden olmakta. Bu durum AK Parti’nin üst yönetiminde bile rahatsızlığa sebep olduğu biliniyor.
GEBZE AÇIKLAMA BEKLİYOR
Gerçekten Gebze’nin milletvekili aday tespitinde yok sayılması, üzerinde ciddi olarak durulup düşünülmesi gereken bir husus. Bu konuda Gebze kamuoyu AK Parti yönetiminden makul bir açıklama bekliyor. Özellikle listeleri tanzim edip düzenlediği söylenilen milletvekili Sayın Fikri Işık’ın, Gebze bölgesine neden bir vekil adayının olmadığı konusunda kamuoyunu mutlaka aydınlatmalı, makul ve mantıklı bir açıklama yapılacağını inanıyorum.
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU GEBZE’NİN MİLLETVEKİLİ Mİ?
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Kocaeli mitingini Gebze’de gerçekleştiriyor olması çok önemli. Sayın Davutoğlu Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova için çok önemli müjdeler vereceğine, mitingde de bizzat kendisinin Gebze’nin vekili olduğunu açıklayacağına inanıyorum.
Gebze bölgesi Sayın Davutoğlu’nun yakın ilgi alanı içerisinde özellikle Dış İşleri Bakanlığı sırasında bizzat Hünkar Çayırı’na gelmesi ve burada çok önemli açıklamalar yapması, hatta o açıklama ve konuşmaları yakından bilen ve konuşmanın kayıtları arşivlerimizde bulunan bir gazeteci ve belgeselci olarak, Hünkar Çayırı konuşmasında Sayın Davutoğlu adeta AK Parti’nin müstakbel lideri edasıyla konuşmuştu. O gün yanımda bulunan bazı önemli kurum ve kuruluş temsilcilerine AK Parti’nin gelecekteki lider adayı Sayın Davutoğlu demiştim.
DAVUTOĞLU’NUN GEBZE MİTİNGİ
AK Parti Kocaeli Teşkilatı, Davutoğlu’nun Gebze mitingi için adeta seferberlik ilan ediyor. Çok önemli çalışmalar ve miting için plan ve programlar yapılıyor. Mitingin çok güçlü bir havada geçeceğine inanıyorum. Eski Bakan Nihat Ergün, mevcut bakan Fikri Işık’ın dolaylı olarak kendilerini Gebze bölgesinin milletvekili ilan etmelerinden sonra Sayın Başbakan’ın Gebze bölgesinin vekili olduğunu açıklayacağı mitingde Gebze’nin siyasi tarihi açısından çok önemli.
DAVUTOĞLU HÜNKÂR ÇAYIRI’NDA NE KONUŞMUŞTU?
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, Dış İşleri Bakanı sıfatı ile Hünkâr Çayırı’nda yaptığı konuşmadan sonra kendisi ile söyleşi de yapıp o konuşmayı ayrıntılı bir şekilde hem televizyon kanallarına hem de sosyal medya üzerinden Türkiye kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi zamanı bir durduralım ve Hünkar Çayırı’ndaki o açıklamalara gidelim.
DIŞ İŞLERİ BAKANI İLE HÜNKAR ÇAYIRI’NDA TARİHİ RÖPORTAJ (2013 – GEBZE GAZETESİ)
Hünkar Çayırı’nda Fatih’i anma toplantılarında tarihi anlar yaşandı. Biz de devri Alem belgesel programı olarak dış İşleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile Hünkar Çayırı’nda tarihi bir röportaj yapma fırsatı bulduk. Dün Hünkar Çayırı tarihi günlerden birini yaşadı. 532 yıl önce Hünkar Çayırı’nda vefat eden Fatih Sultan Mehmet han Gebze Belediyesi’nin organizasyonunda ilk kez uluslararası sempozyum, mevlit, 532 hatim, dualar, bakanların katıldığı devlet töreni ve Cuma namazı ile hayır dualarla anılıp vefa borcu ödendi. Sempozyumda 30’dan fazla bilim adamı katılarak tebliğler sundu. Büzde Fatih’ten Günümüze Gebze konulu tebliğ ve belgesel sunumumuzu yaptık. Gerçekten bir birinden değerli bilim adamları ve akademisyenler Gebze tarihine not düştüler. Çok önemli konuşmalar yapıldı ve bildiriler sunuldu. Sempozyuma katılan bilim adamlarının bir çoğu ile özel röportajlar yaptık.
DIŞİŞLERİ BAKANI’NA DEVR-İ ALEM BELGESEL RAPORU
Dış işleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Hünkar Çayırı’na kurulan tarihi çadırda söyleşi yaptık. Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek Beyin Bakan Davutoğlu’na Devri Alem programlarından söz ederek görüşme talebimizi iletti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na yurtdışında 74 ülkede çektiğimiz belgesel programları hakkında bilgi verip, Lübnan’da vatana hasret Türklerle ilgili hazırladığımız geniş çaplı bir dosya takdim ettik. Cebeli Tarık’tan Çin Seddine Zaferlerimiz ve Şehitliklerimizle ilgili belgesellerimizi ve kitabımızı hediye ettik. Önümüzdeki günlerde baskıya girecek 10’a yakın Balkan ülkesindeki Osmanlı Kültür Hizmetimizi anlatan  ”Tuna’dan bir Tarihi Akar” kitabımızın orijinal nüshasını hediye ettik.  Bakan kitabımızı imzalamasını istedi. Kitabın orijinal nüshasını imzalayarak Bakan Davutoğlu’na hediye ettik. Devri Alem Belgesel programlarımızı takdirle karşıladığını söyleyen Bakan Davutoğlu Lübnan’da unutulan Türkler konusu çok önemli bizi de bu konuda alışma yapıyoruz şeklinde konuştu. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Bakan Davutoğlu’na Ak Parti Kocaeli Kurucular Kurulu üyesi olduğumuzu ancak siyaset yapma yerine belgeselcilik ve kültür çalışmaları yapmayı tercih ettiğimizi Bakan Davutoğlu’na söyledi.
BAKAN DAVUTOĞLU’NDA HÜNKAR ÇAYIRINA SAHİP ÇIKMA SÖZÜ
Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile  Hünkar Çayırında tarihi bir söyleşi de gerçekleştirdik. Davutoğlu özetle Hünkar Çayırı ile şunları söyledi: “Hünkar Çayırı Fatih’e yakışır hale gelecek.  Devlet olarak buraya sahip çıkacağız. Buranı tarihi değeri manevi kimliği korunacak. Burası tarihimizin çok önemli bir mevki. Devlet olarak bu mevkiyi gelecek kuşaklara korunmuş bir şekilde emanet edeceğiz” dedi.
BAKAN ERGÜN VE DAVUTOĞLU’NUN TARİHİ KONUŞMALARI 
Belediye Başkanı Adnan Köşker , Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Hünkar Çayırı’nda yaptıkları konuşmaların özetini sizlerle paylaşıyorum.
FATİH’İN YOLUNDAYIZ
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fatih Sultan Mehmet´in ayak izlerini takip eden siyaset yürüttüklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Yürüttüğümüz siyasete hakaret edasıyla Yeni Osmanlıcılık nidasıyla itham cümleleri kullananlar oluyor, hem içeride hem dışarıda. Bre gafiller, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaktan, bakanı olmaktan, hadimi olmaktan gurur duyduğumuz bu devlet, konjonktürel şartlarda çıkmış nevzuhur bir devlet değildir. Bu devlet kökü asırlara doğru inen köklü bir siyaset geleneğini, devlet geleneğinin şahikası olan Osmanlı Devleti´nin mirası üzerine kurulmuştur. Ve biz o mirasın sahipçisi olmakla sadece gurur duyarız.
HÜNKAR ÇAYIRI’NDAN DÜNYAYA SESLENDİ
Bu davanın takipçisi olacağız, Hünkar Çayırı´ndan bütün dünya mazlumlarına şunu taahhüt ediyoruz. Nerede olursanız olun. Kudretli ve şefkatli devletimiz yanınızda olacaktır. İster Filistin´de, ister Suriye´de, ister Myanmar´da, ister Somali´de. Nerede bir mazlum varsa onun yanında, onun kalbinde, onun duasında olmaktır bizim siyasetimiz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han´ın hükmü fermanı budur. Biz bu fermana uyacağız. “dedi. (2013 – Gebze Gazetesi)
Evet, Gebze siyasi tarihinin 40 yıla yakındır gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahidiyim. Gebze ilk kez Anavatan Partisi merhum Özal’ı ağırlamıştı. Sonra Necdet Calp, Turgut Sunal, Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Kemal Kılıçtaroğlu, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli gibi daha birçok lider ve lider adayını Gebze bölgesi bağrına bastı. Gebze şimdi de Davutoğlu’nu bağrına basmaya hazırlanıyor. Umarım Sayın Davutoğlu Gebze’ye hak ettiği değeri verir ve Gebzelilerin hayır duasını alarak buradan ayrılır. Önemli olan kubbe de hoş bir seda bırakmak.

Milli Kütüphane’yi ne kadar tanıyorsunuz?

Her ülkenin basılı ve yazılı materyallerinin toplanmasında bir milletin kültür ve tarih bilinci açısından bu materyalleri geleceğe ulaştırmak adına önemli çalışmalar yapan Milli Kütüphaneyi acaba biz ne kadar tanıyoruz? Bunu iyi değerlendirmek, düşünmek ve Milli Kütüphanemize sahip çıkmamız gerekiyor.
Geçtiğimiz gün geldiğimiz Ankara’da temaslarımıza devam ederken Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman ile Ankara’daki makamında bir araya geldik. Kendisi ile Milli Kütüphane’nin geçmişini, geleceğini ve projelerini konuştuk. www.kocaeligebze.tv adresinden Canlı Yayın ile ekrana gelen söyleşimiz internetten tıklanma rekorları kırdı.
Bugün bu köşede yorumdan çok Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman’ın açıklamalarına yer vermek istiyorum. Gelin Sayın Milli Kütüphane Başkanı’nın açıklamaları birlikte okuyalım.
BU ÇALIŞMA BİR ODADA BAŞLADI
Milli Kütüphane’nin geçmişi, geleceği, projeleri ve hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili konuşan Toman şunları söyledi; Her ülkenin bir milli kütüphanesi olur. Bu milli hafızayı korumak, geliştirmek ve onu gelecek nesillere aktarmak için kurulan kurumsal bir kurumdur. Bizim Milli Kütüphanemiz 1946 yılında kurulmuş. Süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde küçük bir odada başlayan bu çalışma, daha sonra büyüyerek, koleksiyonunu genişleterek önce Ankara’da Kumrular Sokak’ta, 1982’den beri Bahçelievler’de bu binada hizmet etmekteyiz.
Milli Kütüphane Türkiye’nin şuanda en büyük kütüphanesidir. Uhdesinde yaklaşık 28 bin yazma eserin bulunduğu, bunun dışında bizim sadece kütüphaneler denilince akla kitap ve basılı materyaller geliyor. Milli Kütüphane ’de kitap dışında milli hafızamızı anlatan, güçlendiren materyallerde bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesini söyleyecek olursan, Hacivat Karagöz’ün görselleri, para, pul, sinema afişleri, siyasi partilerin seçim afişleri dahi bizde bulunmakta. Biz bunların hepsini gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.
15 AYRI ŞUBE BULUNUYOR
“Milli Kütüphane’nin içerisinde 15 ayrı şube bulunmakta. Kütüphane olarak bu şubelerimiz, yazma eserler, cilt hanesi, kitap restorasyonlarıyla ilgilenen gibi birçok şube var. Yılı içerisinde çıkmış olan yayınların tamamını kütüphaneye kazandırmak ve onları araştırmaların hizmetine açmak gibi bir görevimizde var.
Doğrusu çok o konuda iç açıcı bir şey ifade edemem. Öyle bir sıralamadan ziyade üstlendiğimiz rolü ne düzeye getirdiğimiz önemli. Yıl içerisinde çıkan tüm materyallerin tamamına yakınını biz arşivliyoruz. Bu konuda %97 başarı sağlıyoruz. Tabi bu sadece bizimle olan bir konuda değil, bizim derleme müdürlükleri ve Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğü’nde bunun bir kolu. Biz Anadolu coğrafyasında basılı olan mahalli gazeteler dâhil olmak üzere her şeyi topluyoruz.”
GEÇMİŞİ DE ARAŞTIRIYORUZ
“Biz biraz daha gerilere de giderek bilinç düzeyinin biraz daha düşük olduğu döneme de giderek koleksiyonumuzu biraz daha genişletme çalışmasına da girdik. Ayrıca yurt dışındaki yayınları da takip ediyoruz. TİKA gibi kurumlarla bizim protokollerimiz var. Birçok ülkedeki Milli Kütüphane’ye ve orada hizmet eden akademisyenlere de yayın gönderiyoruz. Yaklaşık 35 bin yayını yurt dışına gönderdik. Bu kolay bir iş değil.”
AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI
“Bizim başlatmış olduğumuz bir projeye destek anlamında bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle akademisyenlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Milli Kütüphane ‘de olmasını istediğiniz fakat burada bulamadığınız eserler var ise lütfen web sayfamızdan bize yazılı olarak iletirlerse dünyanın neresinde olursa olsun onu bulup imkânlar ölçüsünde koleksiyonumuzu zenginleştirebiliriz.”
MİLLİ KÜTÜPHANE’NİN TARİHÇESİ
Evet, Milli Kütüphane’nin bir millet için, bizim milli kütüphanemizin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir söyleşiden Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman’ın açıklamalarını sizlerle paylaştım. Milli Kütüphane’nin tarihçesini sizlerle paylaşarak bugün ki makaleme son vermek istiyorum. Birlikte Milli Kütüphane’nin tarihçesine ve geçmişine giderek, bu önemli kurumun tarihini birlikte okuyalım.
Millî Kütüphane, Türkiye’de, dünyada var olan benzerleri gözetilerek kurulmuş olan ulusal bir kütüphanedir. Ankara il merkezinde Çankaya ilçe sınırları içerisinde Eskişehir yolu üzerinde Bahçelievler girişinde yer almaktadır.
Kuruluş kökeni 15 Nisan 1946 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’ne bağlı olarak bir büronun açılmasına dayanır. Kuruluşuyla birlikte ilk yılı içerinde 8.000 adet basılı içeren bir arşive sahip olunmuştur. Arşivin daha da hızlı büyüyeceği öngörülerek ilk bürosundan çıkarılıp 17 Nisan 1947 tarihinde geçici olarak yeni bir binaya taşınmıştır. Yeni binaya taşınmasıyla birlikte arşiv varlığı hızla 60.000 adete ulaşmıştır. O dönemde oluşan gereksinim nedeniyle arşivin kullanıcılara açılabilmesi amacıyla günümüzde Ankara İlk Halk Kütüphanesi olarak kullanılan ve Kumrular sokakta yer alan binaya taşınmış ve 16 Ağustos 1948 tarihinde resmi olarak kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştır.
ADINA ÖZEL KURULUŞ YASASI
Millî Kütüphane, 29 Mart 1950’de TBMM’de kabul edilen adına özel kuruluş yasası ile Milli Eğitim Bakanlığından bağımsız olarak tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. 18 Mayıs 1955 tarihinde ise var olan kuruluş yasasına ek yapılarak Millî Kütüphane kapsamında Bibliyografya Enstitüsünün kuruluşu yasal olarak sağlanmıştır.
KAPASİTE 1169 KİŞİLİK
Günümüzde kullanılan Millî Kütüphane binası için çalışmalara 1965 yılında başlanmıştır. Binanın tasarlanma süreci 1965 ile 1973 yıllarını kapsamış ve yapım çalışmalarına 1973 yılında başlanabilmiştir. Millî Kütüphane binası 1982 yılında bitirilmiş ve 5 Ağustos 1983 günü kullanıcılarına yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.İçerisinde toplam 5 adet okuma salonu ve bir adet Akademisyenler salonu bulunmaktadır.Bunlardan en büyüğü Dr.Müjgan Cunbur okuma salonudur.Toplam kapasitesi 1169 kişiliktir.2015 yılına kadar sadece üniversiteliler ve mezunlarının kullanabildiği okuma salonlarından artık lise son sınıf öğrencileri de yararlanabilmektedir.Başkanlık 88 kişilik Piri Reis salonunu bu öğrencilere ayırmıştır.
Kitap, süreli yayın ve kitap dışı belgelerden oluşturulan 3.087.021 eserlik bir arşivi vardır. Arşiv varlığı içerisinde basma eser sayısı 1.313.560 adettir. Ayrıca eski harfli Türkçe basma kitaplar 56.550 adettir. Kitap dışı; günlük gazete, dergi, bülten ve yıllık türü basılı belgelerden oluşan 1.473.851 ciltlik bir süreli yayın arşivi bulunmaktadır. Millî Kütüphane’nin 27.478 adet el yazması eseri de arşivlerinde bulundurmaktadır. Bunların dışında da; toplam sayısı 215.582 adedi bulan afiş, harita, nota, ses kaydı, resim gibi özel koşullarına uygun olarak arşivlenmiş olarak kapsamında barındırmaktadır. 21/06/1934 tarih ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu ile ülkede yayımlanmış her yapıttan bir nüshasının gönderilmesinin zorunluğu olduğu 6 kurumdan biridir. Bina toplam olarak 39.000 m² kullanım alanına sahiptir.
Evet, Milli Kütüphane bir değerdir. Bu değeri biz ne kadar biliyor, ne kadar tanıyoruz? İşte bugün kendimize bunu soralım. Milli Kütüphane gibi ülkemizin tüm değerlerine sahip çıkalım.

Irak Türkmeneli Kültür Günleri’nde tarihe not düştük

Irak, Kerkük, Musul deyince gönlümüz bir hoş olur. Burası hemen yanı başımızdadır. Milyonlarca Türkmen’in yaşadığı bir coğrafyadadır. Yanık Kerkük türküleri ile biz buraları biliriz. İran-Irak savaşı daha sonrada Amerika’nın Körfez savaşları ile hep savaşlar ve yıkımlarla buraları hatırlamışız. Ama burada çok büyük bir Türk kültürü, İslam medeniyeti vardır. İşte bu kültür ve İslam medeniyeti ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğiyle Türkmeneli Kültür Günleri’nde gün yüzüne çıkıyor. 30 milyon nüfusu olan Irak’ta 3,5 milyon Türkmen yaşıyor. Irak’taki Türkmen varlığı milattan önce 700’lü yıllara dayanıyor. 2700 yıldan beri Türk kültür varlığının hüküm sürdüğü Türkmeneli ile ilgili çok ciddi bilgiler, dokümanlar ve belgeler elde etmeye çalıştık.
Ankara’da düzenlenen Türkmeneli Kültür Günleri programı tam üç gün sürecek. Açılış programına katıldığımız programda çeşitli kurum yetkilileri ve Türkmenelili misafirlerin yanı sıra Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile görüşme fırsatımız oldu.
PROTOKOL KONUŞMA YAPTI
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yıldırım AK burada yaptığı konuşmada; “Aslında buraya gelirken, burada böyle bir konuşma yapabileceğimi ve bununla ilgili de ne söylemem gerektiğini aklımdan geçirdim. Sen 12 yaşından beri Türk dünyasının ve dünya Türklüğünün bağımsızlığı için her şeyini ortaya koymuş bir adamsın senin söyleyecek o kadar çok şeyin var ki diyerek kendime duygulandım. Bizler gerçekten Türk olarak yaratılmış olmanın Cenab-ı Allah’a şükrünü yapıyoruz. Bu bir lütuftur ve bu lütfun bir sorumluluğu vardır. Türkmenelili kardeşlerimizin faaliyetlerini takdir ettim. Emeğinize sağlık. Her türlü mesainize Türkiye Cumhuriyeti olarak her şeyi yapacağız. Musul, Kerkük, Erbil gibi yerlerde yaşayan Türkmen kardeşlerimizin sorunları bizim sorunlarımız olmuştur.” dedi.
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Kancı ise yaptığı konuşmada; “Burada başka şeylerde istemek gerek. Bir ara bir Türkmen ailesini ziyarete gittik. Çok perişan haldelerdi. Bir evin bodrum katında 15-20 kişi kalıyordu. Çocuklar bakımsız ve zayıf. Aile reisine bir ihtiyacınız var mı diye sordum. Bu kadar farklı zaruriyet içerisinde olan bu ailenin reisi bana teşekkür ederek bir ihtiyacının olmadığını söyledi. En zor zamanında bile bunu idare edebilen gururlu insanlarız. Bizde Kamu Sen olarak elimiz neye yetiyorsa, Türkmen kardeşlerimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu elbette ki yeterli değil” ifadelerini kullandı. Birçok protokol mensubunun katıldığı programa ayrıca Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Türkistan ve Doğu Türkistan’dan gazeteci ve kültür adamları katıldı.
BELGESELİMİZ YAYINLANDI
Öte yandan, Devr-i Alem programı olarak Türkmeneli, Türkistan, ve Türk Coğrafyası ile ilgili yaptığımız araştırmalar ile hazırladığımız belgesel görüntüler programa katılan misafirler tarafından izlendi.
TÜRKMENELİ TARİHİ

3 gün sürecek olan programın ilk gününde yapılan konuşmaları sizinle paylaştım. Türkmeneli’nin önemli bir tarihi var. 40 yıldır Kültür ve medeniyet tarihimizin kilometre taşlarını araştıran, belgesel görüntülerle birçok ulusal ve yerel kanalda yayınlayan bir gazeteci olarak bu programa büyük önem veriyorum. Bu programların genişletilerek devam etmesi gerekiyor. Sizleri Türkmeneli’nin tarihi ile baş başa bırakıyorum. Birlikte Türkmeneli tarihi ile ilgili önemli bilgileri okuyalım. 1785 yılından kalma William Guthrie yapımı bir harita “Turcomania” (Türkmeneli) yazısı Irak’taki Türkmen varlığının kanıtı olarak kullanılmıştır. Irak’ın İngiliz işgali döneminde bölge valisi olan W.R. Hay, bölge ile ilgili yazdığı bir kitapta, Türkmenlerin Irak’ta dağınık olarak değil, bölgesel şekilde yerleştiklerini tespit etmiştir ve tespitini şu satırlar ile yazmıştır:
“Belli bir şerit üzerinde bazı şehirler vardır. Bu şehirlerde yerleşik vatandaşlar Türkçe konuşurlar. Bu şerit, çoğunluğu Kürt olan bölgeyle çoğunluğu Arap olan bölgeyi birbirinden ayırır. Kerkük, Türklerin yoğun olduğu merkezdir. I. Dünya Savaşı’ndan önce nüfusu 30.000 idi. Şehrin etrafında da Türkçe konuşulan birçok köy vardır.” Günümüz Türkmeneli’nde Musul, Kerkük ve Tel Aferde, Türkçe resmi dil olmuştur. Bölgede yaşayan Türklerin sayısı çeşitli kaynaklarda 2,5-3,5 milyon arasında bulunmaktadır. Zengin bir tarih ve kültür barındırmaktadır. Irak 2010 genel seçimlerinde Irak meclisine Musul, Kerkük ve Selahaddin illerinden 10 Türkmen milletvekili seçilmiştir.
CANLI YAYIN YAPTIK

Evet, Türkmeneli, Türk-İslam medeniyeti tarihinden önemli bir başkent. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteği ile düzenlenen bu önemli programı Kocaeligebze.tv adresinde dünyaya canlı olarak yayınladık. Konuşmacıların yaptığı konuşmaları, ödül töreni ve daha birçok faaliyeti Devr-i Alem kameraları ile tarihe not düşerken an ve an izleyicilerimiz ile paylaştık. Canlı Yayın’da ekrana getirdiğimiz görüntüleriwww.kocaeligebze.tv adresinden izleyebilir, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
Evet, Milli kimliğin gelişmesinde büyük önem taşıyan bu programın ardından Türkmen kardeşlerimiz ile birlikte bir devlet politikası belirlemeliyiz. Programda emeği geçen herkesi tebrik edip, başarılarının devamını dilerken, Türkmenlerle ilgili hepimize büyük görev düştüğünü bir kez daha buradan kaleme alarak tüm etkili ve yetkili isimlere iletmek istiyorum.

Partilerimiz kültüre ne kadar önem veriyor?

1 Kasım seçimleri için geri sayım devam ediyor. 25 gün sonra sandık başına gidecek ve oylarımızı kullanacağız. İnşallah seçimler ülkemize ve insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olur, birlik beraberlik getirir, gerginlikler azalır, sevgi ve kardeşlik duyguları gelişir.

Siyasi partilerin seçim bildirgelerini açıkladılar. Tüm partilerin seçim bildirgelerini 40 yıldır araştırmacı gazetecilik, tarih ve kültür belgeselciliği, basın meslek örgütlerinde aktif görev alan uluslararası gazetecilik alanında hizmet vermeye çalışan bir gazeteci olarak seçim bildirgelerini okuyup incelemeye çalıştım.
Hemen belirteyim. Partilerin seçim bildirgeleri daha çok ekonomik ağırlıklıydı. Deyim yerindeyse tüm partiler bol keseden, kaynağı belli olmayan ve hangi kaynaktan finanse edileceği net olarak açıklanmayan vaatler verdiler. Askeri ücretin yükselmesinden, işçi alımlarına deyim yerinde ise bol keseden ekonomik vaatlerde bulundular.
Beni ekonomik vaatlerin ötesinde partilerin bildirgelerindeki Kültür-Sanat ve gençlere yönelik verilen vaatler ilgilendirdi. Sizin gençliğiniz şayet milli ve manevi kültüre sahip değil ise, tarih ve kültür bilinci yoksa en önemlisi geçmişinden habersiz, ülke gerçeklerinden uzak milli kültürle yetişmemiş ise siz o gence ne verirseniz verin, ne kadar para dağıtırsanız dağıtın o daha fazlasını isteyecek ve daha fazlasını harcayacaktır. Öncelikle gençlerimize şükretmelerini, milli ve manevi kültür bilinciyle yetiştirmeyi sağlamalıyız.
Partilerimizin Kültür –Sanat ve gençlere yönelik seçim bildirgelerindeki vaatlerinin kısaca özetledim. Bugün köşeme aldığım AK Parti – CHP  – MHP’nin Kültür, Sanat ve gençlere yönelik vaatleri ve seçim bildirgesindeki maddelerini aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Birlikte okuyalım.
AK PARTİ’NİN KÜLTÜR SANAT VAATLERİ
Osmanlıcanın etkin bir şekilde öğretilmesi, tarihle ve kültürle olan bağlantının güçlendirilmesi sağlanacak. Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki merkezlerinde yürüttüğü Türk dilinin eğitim ve öğretiminin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetleri aktif bir biçimde sürdürülecek ve bilimsel araştırmalara verilen destek artırılacak. Tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek. Çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesi teşvik edilecek. Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik edilmesi sürdürülecek. Bir yandan bu alanlara canlılık kazandırmak için kurumsal düzenlemeler yapılırken, diğer yandan da destek ve teşviklerle sivil katkıyı artırılacak.
KÜTÜPHANE VE MÜZELER YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLECEK
Kütüphane, kültür merkezi ve müze gibi kültürel tesisler yerel yönetimlere devredilecek. Belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatroların artırılmasını desteklenecek. Toplumsal bütünlüğü, kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla kültürel ve sanatsal değerlerin eğitim kurumlarında ağırlıkla ele alınmasına önem verilecek.
ÜCRETSİZ MÜZE KARTI VERİLECEK
Ücretsiz müze kartı vermek suretiyle, okullarda müfredatın bir parçası olarak öğrencilerin müze ve kütüphanelere daha sık gitmelerini sağlanacak. Geleneksel ve çağdaş sanatçıların envanterinin çıkarılması, eserlerinin bir program dahilinde toplanması ve bu eserlerin sergilendiği müzeler oluşturulacak. Ankara ve İstanbul’da ulusal müze kompleksler kurularak, depolarda kalan bütün değerli eserler sergilenecek.
CHP’NİN KÜLTÜR VE SANAT VAATLERİ
Üniversite harçlarını tamamen kaldırmayı vadeden CHP, 25 yaş altındaki tüm gençler için, ulaşımda, kültür ve sanat etkinliklerinde, çeşitli mağaza ve lokantalarda “Gençlik İndirimi” uygulanmasını hayata geçireceğini bildirdi.
Bildirgede, yeni bir uygulama olarak gençlerin kültür-sanat etkinlikleri ile kitap, gazete, dergi gibi yayınlara eşit erişimi için, maddi durumu elverişli olmayan lise son sınıf öğrencilerine eğitim yılı içerisinde aylık 100 lira kişisel gelişim katkısı (Lise Kart) sağlanacağı belirtildi.
MHP’NİN KÜLTÜR VE SANAT VAATLERİ
Medya`nın toplumsal sorumluluk çerçevesinde yayın yapmasına, Türk dilinin doğru kullanılması ve millî kültür ve ahlaki değerlerin korunmasına katkıda bulunması sağlanacak. Farklı kültürler karşısında, özellikle yeni nesillerin kültür şokuna uğramasına ve kimlik bunalımına düşmesine mani olunacak.
Millî kültür değerlerinin millete tanıtılması ve benimsetilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacak. Türk kültürü ve sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla `millî kültür endüstrisi` oluşturulacak.
Millî kültür değerlerimizin yıpratılarak kültürümüzle ilgili temel millî mutabakatları bozan, kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar önlenecek.
Sanatçı, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak her devrinde ve her yaşında korunacak.
Sanat ve zanaatlarımız korunacak. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler yaşatılacak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak.  Geleneksel Türk sanatları ve folkloru korunacak, geliştirilecek ve tanıtılacak.
Ata yadigârı Türk mimarîsinin, musikisinin, tiyatrosunun, sinemasının, edebiyatının korunması ve geliştirilmesi devlet politikası hâline getirilecek.
Bilimsel araştırma ve incelemelerin ışığında tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilebilmesi amacıyla arşivlerin ilim adamlarınca incelemesi sağlanacak.
Gençler müzelerden ücretsiz yararlanacak. Çocukların kişiliklerinin oluşumu ve kültürel değerlerin özümsenmesi açısından `millî çizgi film endüstrisi` geliştirilecek.
Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için millî bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik edilecek.
Sonuç olarak partilerimizin Kültür – Sanat ve gençliğe yönelik vaatlerini sizlere özetledik. Yorum ve kararları sizlere verelim. Seçimlerin tekrar ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Vali Güzeloğlu ve Başkan Karaosmanoğlu’ndan Hünkar Çayırı vefa bekliyor

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin tarih ve kültür değerlerine önem veren bir isim olarak bilinmekte. Geçtiğimiz aylarda gazeteci ve belgeselci olarak Akçakoca Gazi hazretlerinin Kandıra Lokmanlı Köyü’ndeki karargah merkezi ve gerçek mezarı ile ilgili yaptığımız araştırma ile ilgili haber ve belgesel görüntülerimize büyük önem vermiş, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne talimat vererek bölgede inceleme yaptırıp buranın tarihi değerini gün yüzüne çıkartmıştı. Vali Bey’in bu talimatından sonra devletin ilgili ve yetkili kurumları burası ile ilgili araştırma yaparak bu bölgenin Kocaeli tarihi ve Akçakoca Gazi’nin hayatında çok önemli yeri olduğunu tespit ederek, koruma altına aldı.
Gerçekten bu önemli hizmetinden dolayı Vali Sayın Güzeloğlu’na teşekkür borcumuz var. Kocaeli tarihinde Kandıra Lokmanlı Köyü’nün çok öneli yeri var. Bu konuda yaptığımız araştırma yazıları ve Devri Alem programı olarak çektiğimiz belgesel görüntüler hem internet hem de televizyonda yayınlanmakta. Bu konudaki haber ve makalelerimizi www.belgeselyayincilik.com ve www.gebzegazetesi.com adresinden okuyabilir, çektiğimiz belgesel görüntülerini https://www.youtube.com/watch?v=0ogaQJjY7NM adresinden izleyebilirsiniz.
HÜNKAR ÇAYIRI VEFA BEKLİYOR
Kocaeli’nin bir önemli yeri de Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481 yılında vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı. Geçtiğimiz yıllarda burada Gebze Belediyesi ‘Hünkâra Vefa’ adıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirmişti. Dönemin Dış İşleri Bakanı olan Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, diğer bakanlar, milletvekilleri ve on binlerce kişi Hünkâr Çayırı’nı doldurdu. Bir önceki Valimiz Sayın Ercan Topaca bölgeye çok büyük ilgi göstermesine rağmen maalesef başarılı olunamadı. Bugün Hünkâr çayırı gerçekten büyük perişanlık içerisinde. Rantçıların boy hedefi, devletin ilgi ve vefasına muhtaç durumda. Buraya sahip çıkmak öncelikle devleti Kocaeli’de temsil eden Sayın H. Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ilgili ve yetkilere düşüyor.
GEBZE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR
Gebze Belediyesi bölgeye kendi imkânları ile sahip çıkmaya çalışıyor. İlk kez başkan Sayın Adnan Köşker döneminde Fatih şanına yanaşır bir şekilde anıldı. Uluslararası Sempozyumlar düzenlendi. Fatih’in fermanları tümüyle araştırılıp bulunarak muhteşem bir kitap haline getirildi. Her yıl anma organizasyonları yapılıyor. Bunlar gerçekten önemli hizmetler. Bu noktada Sayın Köşker ve Hünkâra vefa borcunu ödeyen akademisyenlere teşekkür borcumuz var. Ancak buraya Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin gerçek anlamda sahip çıkması gerekiyor. Burası geceleri adeta açık hava meyhanesi haline döndü. İçkiler içiliyor ve maalesef çok kötü hareketler yapılıyor. Fatih’in ve Hünkârın adeta kemikleri sızlıyor.
Burası ile ilgili Sayın Valimize tarihi bir görev düşüyor. Burayı ciddi bir şekilde projelendirip, tıpkı İstanbul’daki Panaroma 1453 müzesi gibi Fatih Sultan Mehmet Han ve hizmetlerini anlatan Panorama 1481 Fatih müzesi kurularak bölge bir kültür merkezi haline getirilebilir. Böyle bir hizmetin yapılması hem Kocaeli’ye hem de bölgeye her anlamda büyük bir katkı sunacak ve Fatih’in ruhunu şad edecektir.
Hünkâra vefa ve Fatih’in Gebze Belediyesi tarafından anılması ile ilgili yazdığımız haber ve belgesel görüntülerinin video ve yazılarını www.belgeselyayincilik.com ve gebzegazetesi.com’daki http://www.yenigebze.com.tr/Koseyazisi-3704-dis-isleri-bakani-ile-hunkar-cayiri’nda-tarihi-roportaj.html linkten izleyebilirsiniz.
 PANORAMA 1453 MÜZESİNİ GEZDİNİZ Mİ?
Müzeler ve tarihi yerler Kültür bilinci açısından çok önemli. Fırsat buldukça tarihi mekânları ve müzeleri gezmeye devam ediyorum. Önceki gün Türkiye’nin çok önemli tarih dergilerinden birisi olan ve Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde yayınlanan Derin Tarih Dergisi’nin yayın kurulu toplantısına davet edildim. Çok değerli tarihçi arkadaşım Sayın Mustafa Armağan’ın daveti ile Yayın Kurulu Toplantısı’ndan sonra dergi idare binasının yanındaki Panorama 1453 Müzesi’ni yeniden gezme fırsatım oldu. İkinci kez bu müzeyi geziyordum. İstanbul’un fethi ile ilgili muhteşem bir müze ve kültür merkezi hazırlanmış. İstanbul’un fethi görüntüler, ses ve efekt eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Burayı gezip görünce aklıma Fatih’in vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı geldi. Ve Hünkar Çayırı üzerinde oynanan rant oyunlarını düşündüm. Yukarıdaki yazıyı bu düşüncelerle kaleme alıp bir mektup şeklinde önce Kocaeli Valimiz Sayın Güzeloğlu’na ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Karaosmanoğlu’na iletmeye karar verdim. Ardından daha geniş bir rapor haline getirerek, kendisi de Hereke doğumlu olan Kültür Bakanı Müsteşarı Sayın Haluk Dursun, Kültür Bakanı, Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmeyi düşünüyorum.
Fatih’e vefanın yolu 3 Mayıs 1481’de vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı’na vefa ile başlar. Fatih Sultan Mehmet Han’a vefa borcumuzu ödemek için tüm ilgili ve yetkilileri göreve davet ediyor, sizleri Panorama 1453 Müzesi’nde Devri Alem programı olarak çektiğim belgeselin Canlı Yayın görüntüleri ile baş başa bırakarak bu yayını www.kocaeligebze.tv’de ki http://kocaeligebze.tv/v/44763/devr-i-alem-panaroma-1453-muzesinde-canli-yayinda#.VhDuJHrtmko linkten izlemeye davet ediyorum.

TÜBİTAK kanser ilacı üretebilecek mi?

TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerinde çok önemli bir toplantıya katıldım. Saat: 11:00’de başlayacağı açıklanmasına rağmen Saat:12.00’de bakanların gelmesiyle toplantı başlamış oldu. Bazı insanlar beklemekten sıkılarak ve gününde Cuma olması nedeniyle toplantıdan ayrıldılar. Her iki bakanın da gelmesiyle toplantı başladı. Toplantının ana teması TÜBİTAK’ın kanser ve grip ilacı üretmesiyle ilgili projenin başlatılmasıydı. Bakanlar geç gelince bizimde çeşitli kurum yetkilileri ile görüşme imkânımız oldu. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Bahadır Tunaboylu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı, TÜBİTAK Gıda bölümü başkanı Cesarettin Alaşalvarlı, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ile değişik konular ile görüşme imkanımız oldu. Görüşemediğimiz birçok insanla konuştuk.
Toplantıdan önce TÜBİTAK’ın son 35 yıllık geçmişini yakından bilen bir gazeteci ve belgeselci olarak TÜBİTAK’ı ilk tanıdığım günler gözümün önüne geldi. 35 yıl önce TÜBİTAK’ta görev yapan Mehmet Pala diye bir akademisyen vardı. Bilmiyorum şuanda nerede görev yapıyor. Isırganın kansere iyi geldiği şeklinde açıklamalar yapıyor bizde o açıklamaları o gün temsilcisi olduğumuz TRT – Anadolu Ajansı vasıtası ile kamuoyu ile paylaşıyorduk. O zaman ısırganın kansere iyi geldiği şeklinde açıklamalar yapılıyor, kamuoyu bununla yankılanıyordu. 35 yıl sonra yine bir kanser konusuyla TÜBİTAK gündeme gelmiş oldu. Isırgan ile ilgili nasıl bir araştırma yapıldı bilmiyorum ama TÜBİTAK’ın bu konuda çalışma yapması önemli bir gelişme.
TÜBİTAK’ta düzenlenen tanıtım töreni ile ilgili gazetemizde yer alan haberin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun burada yaptığı açıklamaları sizinle paylaşıyorum.
TÜBİTAK kanser ilacı üretecek
Dünya ilaç sektöründe her geçen yıl pazar payını artıran biyoteknolojik ilaçlar hakkında çalışma başlatan TÜBİTAK MAM, çalışmalarla ilgili tanıtım toplantısı düzenledi. Gebze’de bulunan TÜBİTAK MAM, tarihi günlerinden birini yaşadı.  Dünya ilaç sektöründe her geçen yıl pazar payını artıran biyoteknolojik ilaçlar hakkında çalışma başlatan TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, yeni ilaç geliştirmek için fiyatı milyar doları bulan tamamen insan antikoru tabanlı ilaç üreten bir transgenik fare platformunu hayata geçirmek için kolları sıvadı.
“ATTIĞIMIZ ADIMLARIN MEYVESİNİ TOPLUYORUZ”
Programda konuşma yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu; “Artık süreci şeytan taşlamaktan abdest alma kısmına geçirmemiz lazım. Birileri başarabiliyorsa, bende başara bilirimin cevabını veya gereğini yapmamız gerekiyor. Türkiye son on yılda bu sürecin alt yapısını yapmak için çalıştı. Ne kadar başarılı oldu? İşte bugün bu başarı adımlarımızın ilk meyvelerini almaya başladık. İnşallah 2018’lerde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında ulaşmış olacağız. 70 bin yatak kapasiteli hastanelerimiz önümüzdeki yıllarda hizmete girmiş olacak. Milyonlarca tıbbi teknoloji cihazı, tıbbi ürüne üretiyoruz. Peki, biz Türkiye olarak sağlığı dünyayla yarışabilir bir ülke olmakla mı övüneceğiz, yoksa tüketebildiğimizi aynı zamanda ürete bilen bir anlayışın mensuplarıyız. Burada bu iki projenin çok tarihi bir önemi olduğunu göreceğiz.” Dedi.
“YENİ SEKTÖRLERE ADIM ATMALIYIZ”
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun ardından konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; “Türkiye 2002’den itibaren ciddi bir ivme kazandı. Büyük başarılara, rekorlara imza attı. Ancak mevcut kazanımlarımızı korumak bizim için yeterli değil. Tam aksine yeni ve büyük hedeflerle yolumuza devam etmek zorundayız. Bu nedenle ikinci bir atılım dönemini başlatmak gerekiyor. Ülke olarak kendi yağımız ile kavrulalım mantığı ile hareket edemeyiz. Yüksek gelir hedefleyen bir ülke olarak talep gücünü markalaşmada araştırmalıyız, bulmalıyız. Hem klasik sektörlere yoğunlaşmalı, hem de yeni sektörlere doğru adım atmalıyız. Bu açıdan çok kritik bir açıdan ilaç sektörü önümüze çıkıyor” dedi.
BAKANLAR NEDEN GEÇ GELDİ?
Evet, Gebze’nin ve ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK’ın yapmış olduğu çalışma ve burada düzenlenen programın ayrıntılarını sizlerle paylaştım. Saat: 11.00’de başlaması beklenen program bir saat sarkmıştı. Bunun nedeni ise bu programa katılacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun, Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Körfez Geçiş Köprüsü’nde 252 metreye çıkarak inceleme yapmalarıydı.
Dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü olan ve Körfez’in adeta inci gerdanlığı haline gelen Körfez Geçiş Köprüsü’nün denizdeki ayağına asansör ile çıkan iki bakan tam 252 metreden çalışmaları inceledi.
Bu konuyla ilgili gazetemizde yer alan haberi sizlerle paylaşarak makaleme son vermek istiyorum.
252 METREDEN KÖRFEZ MANZARASI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Körfez Geçiş Köprüsü’nde 252 metreye çıkarak incelemelerde bulundu.
Gebze dün iki önemli bakanı ağırladı. İstanbul-Gebze-İzmir otoyolu Körfez Geçiş Köprüsü’nü incelemek üzere bölgemize gelen iki bakana Kocaeli Valisi H. Basri Güzeloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Dilovası Kaymakamı Hulisi Şahin ve birçok isim eşlik etti.
252 METREDEN KOCAELİ’Yİ İZLEDİLER!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Körfez Geçiş Köprüsü’nde şantiye görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asansör ile köprü ayağının 252 metre yukarısına çıkan iki bakan buradan hem köprüde devam eden çalışmaları, hem de Körfez’in eşsiz manzarasını izledi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; “Biz burada Türkiye’nin en önemli projesi olarak ve Körfez’in gerdanlığı olarak bakıyoruz. İş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmaların devam etmesini, kazasız belasız açılacağı güne yetişmesini bekliyoruz” dedi.
“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK”
Körfez Geçiş Köprüsü’nü ilk kez inceleyen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu; “Son on yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin örneğini yaşadık. Bu Kocaeli’deki örneği. Türkiye’de farklı örnekleri de var. Körfez Geçiş Köprüsü Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek. Çok ileri teknolojinin kullanıldığı önemli bir proje” diyerek Körfez Geçiş Köprüsü’nü seçim bölgesi olan Bursa’nın da tamamlanmasını beklediğini söyledi.
Kanser çağımızın en kötü hastalığı. Kansere karşı TÜBİTAK’ın böyle bir çalışma yapması gerçekten önemli. Ancak 35 yıl önce gündeme gelmişti. 35 yıl sonrada bir proje ile kanser yeniden gündeme geliyor. Temennimiz bu projenin başarı ile sonuçlanması.

GTÜ ve GTO’ya Sanayi Müzesi teşekkürü

Gebze bölgesi ve Kocaeli Türk Sanayisi’nin ilk filizlendiği bölge. Osmanlı döneminde ilk kağıt fabrikası Kocaeli’nin Yalova İlçesi’nde kurulmuştu. Tershane ve ağaç sanayi yine Osmanlı döneminde Kocaeli’de kurulmuş, 1800’lü yılların başında modern sanayi tesisleri İzmit’te ve Hereke bölgesinde faaliyete başlamıştı.

Kocaeli bölgesi sanayileşmeye 200 yıl önce başlamıştı. Cumhuriyet döneminde de sanayileşmede Kocaeli öncü rol üstlenmiş, bugün Kocaeli Türk sanayisinin başkenti olarak adlandırılmakta. Organize sanayi bölgeleri ve çok uluslu sanayi kuruluşları ile sanayide Kocaeli bir dünya markası konumunu korumakta. Ancak Kocaeli sanayi tarihi ile ilgili bugüne kadar hiçbir şeyin yapılmaması büyük bir eksiklik.
GTÜ VE GTO’DAN SANAYİ MÜZESİ
Uzun yıllar bu köşede Gebze ve Kocaeli bölgesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması için çaba sarf ediyorum. Bölgemiz için bu müzenin ne kadar önemli olduğunu kendi çapımda anlatmaya çalışıyorum. Dün Gebze sanayi tarihi için çok önemli bir adım atıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler üniversitede Gebze Sanayi Tarihi müzesi müjdesini verdiler. Her iki kurumun el ele vererek böyle bir çalışma başlatması Gebze’nin kentleşme ve sanayi tarihi açısından bir milat olduğuna inanıyorum.
CANLI YAYIN YAPTIK
Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin iş birliği içerisinde Gebze’ye kurulacak Sanayi Müzesi ile ilgili www.kocaeligebze.tv adresinden canlı yayın yaparak bu müjdeyi kamuoyuna duyurduk. Yayın çok büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından tıklanarak izlenme rekoru kırdı. Konuyla ilgili olarak söyleşiyi http://kocaeligebze.tv/v/44746/gebze-teknik-niversitesi-rektoru-prof-dr-haluk-gorgun-ve-gto-bas#.VgzlwXrtmko adresinden izleyebilirsiniz.
Gazetemiz müze haberine çok geniş yer verdi. Manşetten verdiğimiz haber Gebze tarihine not düşmüş oldu. Gazetemizde yer alan haberin ayrıntılı bir şekilde http://www.gebzegazetesi.com/gundem/sanayi-muzesi-kuruluyor-h4486.html adresinden okuyabilirsiniz.
SANAYİ MÜZESİ İLE İLGİLİ NE YAZMIŞTIK?
Bizim yazılarımızı bu köşeden takip eden ve Devr-i Alem Belgesel programlarını izleyen okur ve izleyicilerimiz kültür konularına verdiğimiz önemi çok iyi bilmekte. Bugüne kadar bu köşede Sanayi müzesi ile ilgili birçok yazı kaleme aldık. O yazıların başlıklarını ve özetlerini bu köşeden sizlerle paylaşıyoruz.
BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ MÜZESİ İSTİYORUZ (4 KASIM 2014)
NEDEN MÜZE KURULMALI?
Gazetemizin yıllardan beri mücadele ettiği Gebze’ye müze kurulması konusunu yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önce Kocaeli Milletvekili olan Bilim, teknoloji ve sanayi bakanı Nihat Ergün’e de ilettiğimiz Gebze bölgesine sanayi müzesi kurulması konusunu yeniden gündeme getirerek gazetemiz kampanya başlatıyor.
Osmanlı’da ilk sanayileşme hareketi Darıca Aslan Çimento fabrikası ile bölgemizde başlamış, Gebze kazasının nahiyesi olan Hereke’de 1800’lü yılların başında ipekli dokuma ve tekstil sanayi faaliyete geçmişti. Sanayileşme de önemli rol oynayan bölgemizde bugüne kadar sanayi müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Türkiye’nin ilk milli araştırma kurumu olan TÜBİTAK, Marmara Araştırma Kurumu’da 1970’li yıllarda Gebze bölgesinde faaliyete geçmişti. Türkiye’nin 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden birisi olan GYTE’de 90’lı yıllardan itibaren Gebze bölgesinde hizmet veriyor. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’nın son açıklamasında Gebze’ye Teknik Üniversite kurularak GYTE’nin yeniden yapılanacağı, TÜBİTAK iş birliği içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölge sanayisiyle de iş birliği yaparak Gebze’nin uluslararası bir teknik Üniversite’ye kavuşacağı açıklanmıştı. Yazının ayrıntısını http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=774 adresindeki linkten izleyebilirsiniz.
BİLİM MÜZESİ NEDEN KURULMALI? (4 NİSAN 2014 )
Gazetemiz yayın hayatında 30.yılını kutluyor. Biz her kuruluş yılımızda farklı projelere imza atıyor ve Gebze gündemine taşıyoruz. Her kuruluş etkinliğimizi farklı projelerle değerlendiriyoruz.  Bu senede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması için kampanya başlattık. Bununla ilgili Avrasya, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin öncülüğünde yapıyoruz. Çünkü AGRT Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkan Konseyi üyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu üyesi olması dolayısıyla Türkiye çapında gündem oluşturma imkanına sahip. Türkiye’nin gerçekten bir bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi’ne ihtiyacı var. Bununu için de en uygun yer Gebze bölgesi. Bu konuda zaman zaman haberler ve yazılar yazıyoruz. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’na müze dilekçemizi dün takdim ettik. Bu konuda imza kampanyası başlatarak başta Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer birçok ilgili ve yetkililer kampanyamıza destekleri anlamında imzalar attılar. Önümüzde ki günlerde bu konuda kamuoyu oluşturacak toplantılar ve paneller yapmayı düşünüyoruz. Amacımız bölgemiz bir müzeye sahip olması. Yazının devamını http://www.yenigebze.com.tr/Koseyazisi-8147-bilim-muzesi-neden-kurulmali.html adresindeki linkten okuyabilirsiniz.

bayan | mersinescorthande.com | trt 1 canlı